Ansökan om växelvis skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om skolskjuts när eleven bor växelvis på olika adresser. Bor eleven permanent på en adress använder du istället tjänsten ansökan om skolskjuts,
Ansökan om skolskjuts

Vid behov ordnar kommunen skolskjuts för elever från förskoleklass till årskurs 9 samt grundsärskolan. Skolskjuts kan ordnas till och från skolan inom det skolupptagningsområde där eleven bor. Vid växelvis boende gäller särskilda regler. På kommunens webbplats finns mer information om vad som gäller för växelvis skolskjuts,
Skolskjuts, Nässjö kommun

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med e-legitimation av båda vårdnadshavarna
  • Båda vårdnadshavarna behöver e-postadress

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa