Växelvis skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid behov ordnar kommunen skolskjuts för elever från förskoleklass till årskurs 9 samt grundsärskolan. Skolskjuts kan ordnas till och från skolan inom det skolupptagningsområde där eleven bor. Vid växelvis boende gäller särskilda regler. Du måste till exempel ansöka om skolskjuts åt ditt barn inför varje nytt läsår. Kraven som måste vara uppfyllda för att få skolskjuts beskrivs i skolskjutsreglementet.

Mer info om skolskjuts hittas på nassjo.se

 

Skolskjuts vid växelvis boende förutsätter att:

  • eleven vistas lika mycket hos båda vårdnadshavarna
  • båda vårdnadshavarna är bosatta i kommunen
  • en av vårdnadshavarna är bosatt inom den aktuella skolans upptagningsområde.
  • eleven vistas i princip lika mycket hos båda vårdnadshavarna
  • Skolskjuts utgår inte till eller från förskola/fritids.

 

Frågor om e-tjänsten

Linda Sandfager
linda.sandfager@nassjo.se
0380-51 80 78

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombudet
dataskyddsombudet@hoglandet.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med e-legitimation av båda vårdnadshavarna
  • Båda vårdnadshavarna behöver e-postadress

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa