Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

LÄS MER

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd exempelvis attefallshus.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa