Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

LÄS MER

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd exempelvis attefallshus.

 

Frågor om e-tjänsten

Samhällplaneringskontoret
samhallsplaneringskontoret@nassjo.se

Personuppgiftsansvarig

Stefan Nilsson
stefan.nilsson1@nassjo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa