Ajourhållning av lägenhetsregistret. Flerbostadshus inklusive specialbostäder

LÄS MER

E-tjänst för ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret

Uppgifterna ska fyllas i och skickas till kommunen senast 1 månad efter färdigställandet.

Färdigställt anses huset vara när lägenheterna är klara att tas i bruk. Om inflyttning skett i lägenheten redan innan alla byggnadsarbeten är klara ska huset anses färdigställt när inflyttningen sker.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa