Begäran om planbesked

LÄS MER

Här söker du om planbesked hos Nässjö kommun. Om du planerar för en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs ska du lämna in en begäran om planbesked. Av planbeskedet framgår om kommunen har för avsikt att påbörja ett planarbete eller inte. 

Läs mer om planbesked och hur en detaljplan tas fram på Nässjö kommuns hemsida Detaljplaner - Nässjö kommun.

 

För att använda e-tjänsten signerar du med BankID. 
Använd inte e-tjänsten om du har skyddad identitet, vänd dig i så fall till Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret, 571 80 Nässjö eller e-post samhallsplaneringskontoret@nassjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID för signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa