Beställning av nybyggnadskarta/kartutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information och kostnadsexempel om nybyggnadskarta, utdrag ur baskarta eller förenklad nybyggnadskarta hittar du på Nybyggnadskarta - Nässjö kommun (nassjo.se)

Observera att det alltid är bygglovshandläggaren som bestämmer vilken typ av karta du behöver för ditt bygglov men det är byggherren som beställer. För att ansöka om bygglov gå in på länken: 
Bygg - Bygglov, Anmälan, Förhandsbesked, Strandskydd och andra åtgärder (nassjo.se)

Tänk på att beställa din nybyggnadskarta i god tid. Kartenheten har som mål att leverera en nybyggnadskarta inom 15 arbetsdagar. Avgift för nybyggnadskartan tas ut enligt kommunens taxa.

Beställningen skickas även till Nässjö Affärsverks VA-avdelning för deras kännedom.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa