Verksamhet med bassängbad m.m. - Anmälan

LÄS MER

Anmälan enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsplaneringskontoret
samhallsplaneringskontoret@nassjo.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsplaneringsnämnden
samhallsplaneringskontoret@nassjo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa