Registrering av livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
 • Livsmedelsverksamhet som omfattas av krav om registrering får påbörjas tidigast 14 dagar från det att en komplett anmälan inkommit till miljökontoret.
 • En avgift motsvarande en timmes arbete enligt gällande taxa tas ut i samband med handläggning om registrering av livsmedelsanläggning.
 • Ett beslut om riskklassning och tillhörande kontrollavgift kommer att skickas ut separat.
 • Tänk på att bygglov eller bygganmälan kan krävas för lokalen där verksamheten ska bedrivas.
 • Om verksamheten ska servera alkoholhaltiga drycker, sälja folköl eller tobak krävs ett separat tillstånd.
  Kontakta socialförvaltningen för mer information, tel 0380-518000.
 • Fettavskiljare kan krävas för din verksamhet.
  Kontakta NAV för mer information, tel 0380-517000.
 • Om du ska använda gasol i din livsmedelsverksamhet ska du söka tillstånd för detta hos Höglandets räddningstjänstförbund, tel 0383-467700

Logga in med e-legitimation
Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten, exempelvis Mobilt BankID.
I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Relaterad information
Så här hämtas dina företagsuppgifter (bolagsverket.se).

Följande behövs för e-tjänsten

 • Organisationsnummer
 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa