Nils Lundströms stipendiefond - ansökan om bidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fonden har till ändamål att främja utbildning för barn och ungdom i Nässjö kommun och där främst i Bodafors. Bidrag ur stiftelsen delas ut till behövande barn och ungdomar till och med det år man fyller 26 år och som bedriver studier efter grundskolan och som har gjort minst halva sin grundskoletid i Nässjö kommun.

Ansökan vid högskolestudier

  • Den som har en nettoförmögenhet som överstiger tre basbelopp är inte berättigad till stipendium.
  • Stipendiet utgår för ett år i taget. Bedriver man studier på deltid eller del av läsår, reduceras stipendiet.
  • Ansökan ska innehålla personbevis och bevis om bedrivna studier eller antagning till utbildning.

Ansökan vid gymnasiestudier

För att beviljas bidrag ur fonden, måste den som studerar på gymnasial nivå styrka att man är berättigad till behovsprövat extra tillägg. Vad detta innebär kan du läsa om på Centrala studiestödsnämndens (CSN) webbplats,
Extra tillägg på gymnasiet, CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut

I övrigt gäller samma kriterier som vid högskolestudier. (Se ovan.)

Beslut fattas på delegation av barn- och utbildningsförvaltningens kvalitets- och utvecklingschef. Utdelningen sker vanligast i december varje år.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 15 oktober.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kan endast sökas av personer till och med det år man fyller 26 år och som bedriver studier efter grundskolan och som har gjort minst halva sin grundskoletid i Nässjö kommun.
  • Sista ansökningsdag är 15 oktober

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa