Nils Lundströms stipendiefond 2020 - ansökan om bidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fonden har till ändamål att främja utbildning för barn och ungdom i Nässjö kommun och där främst i Bodafors. Bidrag ur stiftelsen delas ut till behövande barn och ungdomar till och med det år man fyller 26 år och som bedriver studier efter grundskolan och som har gjort minst halva sin grundskoletid i Nässjö kommun.

För att beviljas bidrag ur fonden, måste den som studerar på gymnasial nivå styrka att man är berättigad till behovsprövat extra tillägg. Den som har en nettoförmögenhet som överstiger tre basbelopp är inte berättigad till stipendium.

Stipendiet utgår för ett år i taget. Bedriver man studier på deltid eller del av läsår, reduceras stipendiet.

Beslut fattas på delegation av barn- och utbildningsförvaltningens chef. Utdelningen sker vanligast i december varje år.

Sista ansökningsdag är 15 oktober.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Kan endast sökas av personer till och med det år man fyller 26 år och som bedriver studier efter grundskolan och som har gjort minst halva sin grundskoletid i Nässjö kommun.
  • Sista ansökningsdag är 15 oktober

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa