Anmälan miljöfarlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som verksamhetsutövare är ni skyldiga att känna till de lagar och regler som er verksamhet omfattas av, till exempel Miljöbalken (1998:808) med tillhörande förordningar, bland annat Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Ni måste göra er anmälan senast sex veckor innan verksamheten planeras att starta och/ eller åtgärden ska vidtas.
Ni får starta verksamheten när ni fått ett skriftligt svar från förvaltningen. Har ni inte fått ert svar efter sex veckor får ni starta er verksamhet ändå.

Samhällsplaneringskontoret kommer att ta ut en avgift för handläggning av er anmälan i enlighet med Höglandstaxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, Nässjö kommun.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa