Ansökan om förlängt hämtningsintervall för hämtning av slam från enskild avloppsanläggning

LÄS MER

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för hämtning av slam från enskild avloppsanläggning gäller endast för fritidsboende.

Förlängt hämtningsintervall beviljas ej för:

  • permanentboende
  • sluten avloppstank

Saknar du uppgifter om ditt avlopp maila Samhällsplaneringskontoret.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa