Lån av IT-verktyg i Nässjö Kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nässjö kommun erbjuder elever att låna personlig dator eller surfplatta under den tid hen är elev på skolan. Genom att underteckna det här kontraktet förbinder du dig till att ditt barn, eller du själv om du är eleven, följer kontraktet och är medveten om att skolan har rätt att återta utrustningen om kontraktet inte följs.

Vi förutsätter att vårdnadshavare går igenom kontraktets innehåll med eleven på ett sådant sätt att eleven förstår innebörden. Kontraktet gäller från det att eleven fått utrustningen till dess att den lämnas tillbaka till skolan i godtagbart skick.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa