Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam och latrin

LÄS MER
  •  Vid ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall ska fastigheten vara obebodd i minst sex månader.
  •  Vid ansökan om uppehåll i hämtning av slam ska fastigheten vara obebodd i mins ett år.
  •  Det är inte möjligt att få ett retroaktivt beslut, beslutet börjar gälla från och med cirka 14 dagar efter att beslutet har tagits.
  •  Kontakta Nässjö affärsverk, telefonnummer 0380-51 70 00 innan ni fyller i e-tjänsten för att få senaste tömningsdatum av slam.
    Nässjö affärsverk tar ut en avgift för att hämta den avfallsbehållare som inte används.

En avgift för handläggning av ärendet tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa