Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall

LÄS MER

Anmälan enligt avfallsförordningen (2011:927) 45 § och lokal renhållningsordning.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa