Anmälan/ansökan om installation av värmepump

LÄS MER

Handläggningstiden är 6 veckor. Det gäller att skicka in anmälan i god tid innan anläggningen är tänkt att påbörjas.
Behöver samhällsplaneringskontoret begära in någon form av komplettering pausas handläggningstiden tills kompletteringen har inkommit till samhällsplaneringskontoret.


En avgift tas ut för handläggning av anmälan. Avgiften baserar sig på kommunens fastställda taxa.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa