Inkomstanmälan för insatser via socialtjänsten

LÄS MER

Här anmäler du som har insatser från socialtjänsten uppgifter om din inkomst. Utifrån uppgifterna i inkomstanmälan beräknas avgiften du ska betala för de insatserna du har från socialtjänsten. Du loggar in till e-tjänsten med e-legitimation.

På kommunens webbplats kan du läsa mer om vad avgiftsbelagda insatser innebär,
Avgifter i socialtjänsten, Nässjö kommun

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialforvaltningen@nassjo.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialforvaltningen@nassjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Tjänsten är för dig som är 18 år och uppåt