Beställa kopia på elevhälsojournal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för beställning av elevhälsojournaler

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa