Ansökan om bygglov och andra åtgärder

LÄS MER

Här kan du som privatperson eller företagare ansöka om och anmäla alla dina tänkta byggärenden som att:

  • Ansöka om bygglov, göra anmälan, förhandsbesked, strandskydd och andra åtgärder
  • Mina byggärenden
  • ​Komplettera ditt ärende
  • ​Lämna svar vid grannhörande
  • ​Ta del av beslut som sökande eller kontrollansvarig
  • ​Ta del av beslut som granne eller sakägare.

På kommunens webbplats kan du läsa mer om att bygga nytt, bygga om eller riva,
Bygga nytt, bygga om eller riva, Nässjö kommun

Frågor om e-tjänsten

Samhällsplaneringskontoret
samhallsplaneringskontoret@nassjo.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsplaneringskontoret@nassjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID