Anmälan av driftstörning vid miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

En miljöfarlig verksamhet ska omgående underrätta tillsynsmyndigheten om driftstörningar eller likande händelser inträffar som kan leda till olägenhet för människors hälsa och miljön.

Vid mindre incidenter rapporterar du till oss via e-tjänsten. Kontakta oss om du är tveksam – fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Vid en större incident:
- Larma SOS-alarm
- Kontakta handläggare på Samhällsplaneringskontoret, Nässjö kommun eller gå via medborgarkontoret, Nässjö kommun
- Rapportera incidenten i e-tjänsten

Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras så snabbt som möjligt. Ytterligare skyddsåtgärder kan behöva vidtas direkt och allmänheten ska kunna få svar på eventuella frågor.

Du kan behöva rapportera en driftstörning till andra parter som till exempel Räddningstjänsten och Nässjö Affärsverk.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa