Anmälan/klagomål om olägenhet för människors hälsa eller miljön

LÄS MER

Samhällsplaneringsnämnden handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenhet för människors hälsa och miljö utifrån miljöbalken. Enligt miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan ha en större påverkan på hälsan och som inte är tillfällig.

Vid klagomålsärenden som rör olägenhet för hälsan ska du i första hand kontakta den ansvarige fastighetsägaren, grannen eller verksamheten som kan vidta åtgärder för att förbättra situationen. Om störningen kvarstår även efter detta kan du lämna klagomål/kontakta samhällsplaneringskontoret.

För att samhällsplaneringsnämnden ska kunna bedöma störningen vill vi att du fyller i e-tjänsten så utförligt du kan, vilket underlättar handläggningen. Bifoga dokument som har betydelse i ärendet som karta, bilder, journalföring och dylikt.

Du som klagar/ anmäler en olägenhet kan vara anonym. Om du väljer att vara anonym kan samhällsplaneringskontoret inte komma i kontakt med dig senare för kompletterande uppgifter eller för att höra om det blivit bättre exempelvis om åtgärder genomförts. Samhällsplaneringskontoret kan heller inte underrätta dig om eventuella beslut i ärendet. Tänk på att om det framgår vem du är genom till exempel namn, telefonnummer eller e-postadress så är du inte anonym eftersom kommunens handlingar är offentliga.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa