Levnadsberättelse

LÄS MER

Min livshistoria

Vi vill ge dig personligt utformat stöd och hjälp. Och där det går, anpassa och förbereda situationer så att du kan känna igen dig. För att vi lättare ska klara av detta, uppskattar vi om du vill berätta lite mer om dig själv, vad du tycker om eller inte tycker om, vad som är viktigt för dig. 
Vi skapat den här blanketten som ett underlag och stöd när du ska berätta för oss. Det är helt frivilligt för dig, att svara på frågorna.
Du kan spara dokumentet på din egen dator. I rutorna ”Skriv här” skriver du det som du vill delge oss. Rubrikerna är enbart ett stöd, områdena går ju i varandra, så det finns inget rätt eller fel. 
Undrar du något! Hör gärna av dig! Du hittar våra kontaktuppgifter på Nässjö kommuns hemsida. 

 

Bra att veta innan du fyller i din levnadsberättelse:

Levnadsberättelsen är skyddad av sekretess.
Det är frivilligt att fylla i den.
Om du behöver stöd med ifyllandet av levnadsberättelsen så kan du ta hjälp av anhörig/närstående eller din kontaktperson.
Du kan utelämna frågor som är känsliga, inte relevanta eller inte kan besvaras.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa