BU - Kontoregistrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här tjänsten använder du om:

· Du har fått ett brev angående återbetalning vid inkomstjämförelse

· Du har blivit kontaktad av barn- och utbildningskontoret gällande en återbetalning av förskole-/fritidshemsavgift

Uppgifter som behövs när du loggat in:

· Clearingnummer

· Kontonummer

Viktigt! Den person som står på fakturan måste vara kontoinnehavare av angivet bankkonto.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa