Lämna synpunkter till översiktsplan för Nässjö kommun 2021- planförslag

LÄS MER

Ett samråd kommer pågå mellan perioden 2021-11-01 - 2022-02-01. Under samrådet har du möjlighet
att yttra dig om förslaget genom att lämna in dina synpunkter till Samhällsplaneringskontoret, Nässjö
Kommun. Samrådsmöten kommer även att genomföras under perioden då planen är
på samråd.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa