Ansökan om tillstånd enligt skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa