Lämna uppgifter om medelstor förbränningsanläggning

LÄS MER

Den som driver eller avser att driva en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen. Informationen ska lämnas i en e-tjänst som tillsynsmyndigheten anvisar, detta enligt 18 §, förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa