Lämna synpunkt till Socialförvaltningen

LÄS MER

Lämna synpunkter

Har du synpunkter på socialförvaltningens verksamheter och de tjänster som utförs? Berätta det för oss! Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamheten och vår service. Synpunkter kan även vara klagomål och beröm och gälla allt som vi i socialförvaltningen har ansvar för.

Observera att du kan välja att vara anonym i denna tjänst och behöver då inte lämna dina personuppgifter. När du väljer att vara anonym kan vi inte återkomma till dig med svar.

Vad händer med synpunkten?

Synpunkter som kommer in registreras, handläggs och besvaras av ansvarig tjänsteman inom tre veckor. 

Vem får lämna in en synpunkt?

Synpunkter får lämnas av alla.

Allmän handling

Synpunkter som lämnas in blir en allmän handling som kan begäras ut av allmänheten och massmedia. Skriv därför inte mer än nödvändigt och undvik känsliga uppgifter.

Om någon begär ut uppgifterna gör vi en sekretessprövning för att bedöma om uppgifterna ska vara sekretessbelagda eller inte. Vi beslutar sedan om uppgifterna kan lämnas ut, i sin helhet eller delvis.

Personlig kontakt

För personlig kontakt med kommunen vänligen kontakta medborgarkontoret på telefonnummer 0380-518000.

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen Nässjö kommun
socialforvaltningen@nassjo.se
0380518000
www.nassjo.se

Personuppgiftsansvarig

Arbenita Krasiniqi
arbenita.krasiniqi@nassjo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa