Anmälan till leverantörsregistret för direktupphandling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Marknadsför ditt företag genom att registrera din verksamhet i Nässjö kommuns företagsregister för direktupphandling och underlätta för kommunen att hitta små och medelstora företag i regionen.

När kommunens verksamheter behöver köpa, hyra eller på annat sätt anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader av mindre värden genomför vi direktupphandlingar.

En direktupphandling innebär ett inköp där värdet är lägre än 700 000 kronor. En direktupphandling behöver inte annonseras publikt. 

Syftet med registret är att kartlägga vilka leverantörer som finns tillgängliga på marknaden och underlätta för våra verksamheter att få kännedom om vart de kan vända sig när de behöver göra inköp som inte täcks av befintliga avtal. 

  • När du anmäler ditt företag till vårt företagsregister ställer du dig till Nässjö kommuns förfogande i samband med direktupphandlingar.
  • Observera att kommunen använder företagsregistret upplysningsvis. Ditt företag tilldelas inte per automatik kontrakt. Att ansluta sig till registret ger således inga garantier för framtida kontrakt.
  • Det företagsnamn och bransch som återfinns i registret kan komma att publiceras publikt.

Du som företagare ansvarar själv för att din e-post och att din intresseanmälan hålls aktuell. 

Välkommen med din intresseanmälan! 

Mer information om Upphandling hittar du på Nässjö kommuns webbplats,
nassjo.se.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa