Beställ intyg från Nässjö kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som arbetar eller har arbetat i Nässjö kommun beställa arbetsgivarintyg, inkomstintyg, intyg om förlorad arbetsinkomst, tjänstgöringsintyg och årsinkomst till Försäkringskassan.

 • Arbetsgivarintyg
  Innehåller uppgifter om när och hur mycket du har arbetat, samt vilken lön du har haft och varför arbetet upphörde.
 • Inkomstintyg
  Innehåller uppgifter om anställning och inkomst. 
 • Intyg om förlorad arbetsinkomst
  Används när du behöver styrka vilken arbetsinkomst du förlorat för att t.ex. medverka i fackliga möten eller andra aktiviteter.
 • Tjänstgöringsintyg
  Innehåller uppgifter om anställningstid och befattning. Används för att styrka dina meriter när du söker arbete eller utbildning.
 • Årsinkomst till Försäkringskassan
  Nässjö kommun lämnar inkomstuppgifter via Försäkringskassans webbtjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa