Lämna synpunkter till fördjupade översiktsplanen för Forserum 2022 - samråd

LÄS MER

Nu är den fördjupade översiktsplanen för Forserum ute på samråd.

Samrådstiden pågår mellan  31 oktober 2022-15 januari 2023. Samrådshandlingarna finns tillgängliga på kommunens medborgarkontor i Nässjö, Forserum samt på Samhällsplaneringskontoret, Kyrkogatan 4, 571 80 Nässjö. Samrådshandlingar finns även på kommunens webbplats,
Fördjupad översiktsplan Forserum, Nässjö kommun.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa