Trygghetscirkeln

LÄS MER

Trygghetscirkeln är ett kostnadsfritt föräldrastödsprogram för föräldrar med barn i olika åldrar som fokuserar på samspelet mellan föräldrar och barn. Du kan gå kursen själv, men det är bra om båda föräldrarna deltar om möjligheten finns.

Kursinnehåll
Trygghetscirkeln (Circle of Security) bygger på anknytningsteori och har utvecklats ur cirka 50 års forskning. Forskningen har undersökt om vad som gör barn trygga och hur man som förälder kan hjälpa sina barn bli trygga och få god självkänsla. Syftet med kursen är att stärka föräldrars förmåga att läsa av, tolka och möta sina barns grundläggande behov och på så sätt skapa trygghet hos barnet.
Under kursens gång undersöker vi vilket stöd vi som föräldrar behöver ge våra barn när de utforskar världen och sina känslor. Vi tittar på våra egna erfarenheter och funderar över hur de kan avspegla sig i vårt föräldraskap.
Vi tittar på filmklipp som visar barn och föräldrar i olika situationer och pratar om hur vi är tillräckliga som föräldrar. Du bestämmer själv hur mycket du vill dela med dig av till gruppen.
Vi rekommenderar att du deltar vid samtliga tillfällen eftersom träffarna bygger utifrån varandra.

Kursledarna
Alla våra kursledare är certifierade att leda Trygghetscirkeln. Vi som håller i träffarna är kuratorer på Familjecentralen, Nässjö kommun.

Ta del av mer information på Resurser för föräldrar – Circle of Security International.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa