Anmälan om nedskräpning

LÄS MER

Med den här e-tjänsten kan du anmäla nedskräpning i naturen och på allmänna platser (gator, torg, parker etc.)

Du kan även anmäla skrotbilar som övergetts och som riskerar miljöpåverkan genom läckage av bränslen eller andra vätskor i fordonen.

Skräpiga tomter eller förfallna byggnader hanteras med plan- och bygglagstiftningen och får därför anmälas till Bygglovsenheten, Samhällsplaneringskontoret, 

Du har möjlighet att vara anonym men då kommer du inte få någon återkoppling i ärendet. 

Handläggningstiden varierar därefter mycket beroende på ärende.
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du kan vara anonym.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa