Misstanke om oegentligheter inom Nässjö Kommuns föreningsliv

LÄS MER

Här kan du rapportera in om du har misstankar att en förening bryter mot kommunala riktlinjer och regelverk.

Du som skickar in ärendet kan vara en privatperson, en medlem i idrottsförening eller idrottsförbund. Du kan välja att vara anonym.  

Inrapporteringen är till hjälp att säkerställa att kommunala bidrag tillfaller de föreningar som efterlever de kommunala reglerna med en sund föreningskultur samt följer regelverk gällande ekonomi och bokföring.

Frågor om e-tjänsten

Fritid och föreningsservice Kultur och Fritid
forening@nassjo.se
0380-518000
nassjo.se/kultur-och-fritid/forening.html

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa