Anmälan till leverantörsregistret för socialt hållbara företag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Marknadsför ditt företag genom att registrera din verksamhet i Nässjö kommuns företagsregister för direktupphandling och underlätta för kommunen att hitta små och medelstora företag i regionen som bidrar till social hållbarhet. 

Att som företag arbeta med social hållbarhet handlar om att skapa långsiktiga och positiva effekter på samhället genom företagets verksamhet. Det innebär att företaget tar ansvar för sin påverkan på människor och samhället runt omkring, och strävar efter att bidra till sociala förbättringar. Ett exempel på social hållbarhet kan vara att företaget ägnar sig åt arbetsintegrerande insatser som att skapa sysselsättning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden genom praktikplatser, nystartsjobb, introduktionsjobb eller annan typ av sysselsättning. 

När kommunens verksamheter behöver köpa, hyra eller på annat sätt anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader av mindre värden genomför vi direktupphandlingar.
En direktupphandling innebär ett inköp där värdet är lägre än 700 000 kronor. En direktupphandling behöver inte annonseras publikt. 
Nässjö kommun har en politisk vilja att främja företag som bidrar till ökad sysselsättning. Syftet med detta register är att kartlägga vilka leverantörer som finns tillgängliga på marknaden idag som arbetar aktivt med social hållbarhet. Registret syftar även till att underlätta för våra verksamheter så att de får kännedom om vart de kan vända sig när de behöver göra inköp som inte täcks av befintliga avtal. 

  • När du anmäler ditt företag till vårt företagsregister ställer du dig till Nässjö kommuns förfogande i samband med direktupphandlingar.
  • Observera att kommunen använder företagsregistret upplysningsvis. Ditt företag tilldelas inte per automatik kontrakt. Att ansluta sig till registret ger således inga garantier för framtida kontrakt.
  • Det företagsnamn och bransch som återfinns i registret kan komma att publiceras publikt.
  • Du som företagare ansvarar själv för att din e-post och att din intresseanmälan hålls aktuell. 

Välkommen med din intresseanmälan! 

Mer information om Upphandling hittar du på Nässjö kommuns webbplats,
nassjo.se.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa