Fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet - Anmälan om förändring inom ägar- och ledningskretsen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 2 kap. 6 b § skollagen (2010:800) ska enskilda huvudmän anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 5 a § till den som godkänt den enskilde som huvudman senast en månad efter förändringen. Kommunen utövar enligt 26 kap. 4 § skollagen tillsyn över att enskilda som godkänts som huvudman av myndigheten fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5, 5 b, 6 b §§§.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id
  • Signering med bank-id

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa