Anmälan om klagomål hälsoskydd

LÄS MER

Anmäla klagomål på störningar

Här kan du lämna in klagomål angående tex:

  • Störande ljud i inomhusmiljö tex ventilation eller ljud från verksamheter
  • Bristande boendemiljö tex fukt, mögel eller lufttemperatur
  • Störande djur tex skällande hundar

Kontakta först den som orsakar störningen

Det bästa är om du försöker prata med den som orsakar störningen innan du kontaktar oss, detta är för att den som stör ska få möjlighet att undersöka och åtgärda problemet.

Gäller störningen boendemiljön så är det fastighetsägaren/hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som har det yttersta ansvaret.  Vi rekommenderar därför att du i första hand tar kontakt med dem. Får du ingen hjälp kan du anmäla ditt klagomål till oss.

För att vi ska handlägga din anmälan krävs att

  • Miljö och hälsa bedömer att störningen är en hälsorisk – enligt miljöbalken innebär olägenhet för människors hälsa en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig"
  • Störningen är pågående – vi handlägger inte klagomål på störningar som har upphört, och inte heller störningar som är tillfälliga

Anonyma klagomål

Om du vill lämna in ett anonymt klagomål kan det bli svårare för oss att handlägga ärendet och du kommer inte heller få någon återkoppling.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa