Brinellgymnasiet - Lån av läromedel och böcker

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det här avtalet gäller lån av läromedel och böcker på Brinellgymnasiet i Nässjö kommun.

 

Avtalet skall gås igenom av elev i sällskap med målsman och sedan signeras av målsman då avtalet är läst och förstått av både elev och målsman.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa