Brinellgymnasiet - Godkännande av drogtester

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här godkänner du som myndig person att du, eller du som vårdnadshavare att ditt barn medverkar i Brinellgymnasiets drogtester. Drogtesterna anordnas för att vi aktivt, i ett förebyggande arbete, vill förhindra att droger förekommer bland våra elever.

Avtalet skall gås igenom av dig eller av elev i sällskap med målsman och sedan signeras av målsman då avtalet är läst och förstått av både elev och målsman.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa