Lämna synpunkt till kommunens samtliga områden

LÄS MER

Lämna synpunkter och felanmälan

Har du synpunkter på kommunens verksamheter och de tjänster som kommunen utför? Berätta det för oss! Dina synpunkter hjälper oss att förbättra verksamheten och vår service. Synpunkter kan även vara klagomål och beröm och gälla allt som handlar om kommunens verksamhet eller det som kommunen har ansvar för.

I den här tjänsten kan du också skicka in felanmälan till  kommunens tekniska verksamheter.

För att skicka synpunkter till socialförvaltningens verksamheter använder du stället tjänsten:
Lämna synpunkt till Socialförvaltningen.

Observera att du kan välja att vara anonym i denna tjänst och behöver då inte lämna dina personuppgifter. När du väljer att vara anonym kan vi inte återkomma till dig med svar.

Vad händer med synpunkten?

Synpunkter som kommer in till kommunen registreras, handläggs och besvaras av ansvarig tjänsteman inom någon vecka. 

Felanmälningar som skickas in via tjänsten levereras till rätt avdelning och handläggs där.

Vem får lämna in en synpunkt eller felanmälan?

Synpunkter och felanmälningar får lämnas av alla.

Allmän handling

Synpunkter som lämnas in till kommunen blir en allmän handling som kan begäras ut av allmänheten och massmedier. Skriv därför inte mer än nödvändigt och undvik känsliga uppgifter.

Om någon begär ut uppgifterna gör vi en sekretessprövning för att bedöma om uppgifterna ska vara sekretessbelagda eller inte. Vi beslutar sedan om uppgifterna kan lämnas ut, i sin helhet eller delvis.

Personlig kontakt

För personlig kontakt med kommunen vänligen kontakta medborgarkontoret i ditt område.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa