Fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet - Ansökan om godkännande och rätt till bidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med anledning av de utökade kraven om ägar- och ledningsprövning (Skollagen 2010:800 2 kap 5§)  har i skollagen även förts in möjligheten för en kommun att ta ut en avgift i samband med ansökan om godkännande av fristående pedagogisk verksamhet.

Avgiften för ansökan om nyetablering av fristående pedagogisk verksamhet är 20 000 kronor.
Avgiften för ansökan om utökning av befintlig fristående pedagogisk verksamhet är 10 000 kronor.
Ingen behandling av ansökan kommer att påbörjas innan denna avgift är betald.

Gäller huvudman för fristående förskola eller fritidshem, enligt Skollagen 2 kap, 5-7 §§, 8 Kap 18-19 §§, 14 Kap 18-19 §§.

Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras i vårt datorsystem och användas för ärendets hantering. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Tänk på att lämna ansökan minst 12 månader innan verksamheten beräknas starta. När ansökan kommit till barn- och utbildningsförvaltningen strävar vi efter att utredningstiden ska vara högst 6 månader. Uppgifterna i ansökan är offentliga.

Genom att skicka in ansökan godkänner jag, och är medveten om mina skyldigheter utifrån skollagen och Nässjö kommuns riktlinjer för godkännande att starta fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id
  • Signering med bank-id

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa