Skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid behov ordnar Nässjö kommun skolskjuts för elever från förskoleklass till årskurs 9 samt grundsärskolan. Skolskjuts kan ordnas till och från skolan inom det skolupptagningsområde där eleven bor. Kraven som måste vara uppfyllda för att få skolskjuts beskrivs i skolskjutsreglementet.

Mer info om skolskjuts hittas på nassjo.se
 

För att kommunen ska erbjuda fri skolskjuts ska närmaste väg mellan bostad och skola överstiga:
Förskoleklass 1,0 km
Årskurs 1-3 1,0 km
Årskurs 4-6 2,0 km
Årskurs 7-9 3,0 km

Gångväg mellan bostad och skolskjutshållplatsen ska inte överstiga:
Förskoleklass 1,0 km
Årskurs 1-3 1,0 km
Årskurs 4-6 2,0 km
Årskurs 7-9 3,0 km

För elever i tätort anordnas inga skolskjutsar

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med e-legitimation
  • Vårdnadshavaren behöver ha en e-postadress

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa