Ansökan om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid behov ordnar kommunen skolskjuts för elever från förskoleklass till årskurs 9 samt grundsärskolan. Skolskjuts kan ordnas till och från skolan inom det elevområdet där eleven bor.

Rätten till skolskjuts

För att kommunen ska erbjuda fri skolskjuts:

Ska närmaste resväg mellan bostad och skola överstiga:

 • 1 kilometer för elever i förskoleklass
 • 1 kilometer för elever i årskurs 1-3
 • 2 kilometer för elever i årskurs 4-6
 • 3 kilometer för elever i årskurs 7-9

Ska inte gångväg mellan bostad och skolskjutshållplatsen överstiga:

 • 1 kilometer för elever i förskoleklass
 • 1 kilometer för elever i årskurs 1-3
 • 2 kilometer för elever i årskurs 4-6
 • 3 kilometer för elever i årskurs 7-9

För elever som bor i tätorten anordnas inga skolskjutsar.

Rätten till växelvis skolskjuts

För att kommunen ska erbjuda fri skolskjuts vid växelvis boende:

 • ska eleven vistas i princip lika mycket hos båda vårdnadshavarna.
 • båda vårdnadshavarna ska vara bosatta i kommunen.
 • en av vårdnadshavarna ska vara bosatt inom den aktuella skolans elevområde.
 • ska skolskjuts inte utgå till eller från förskola/fritids.

Vid växelvis boende gäller särskilda regler. Du måste till exempel ansöka om skolskjuts åt ditt barn inför varje nytt läsår. 

På kommunens webbplats finns mer information om skolskjuts,
Skolskjuts, Nässjö kommun

Följande behövs för e-tjänsten

 • Signering med e-legitimation
 • Vårdnadshavaren behöver ha en e-postadress

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa