Var finns din gröna plats?

LÄS MER

Kul att du hittat till enkäten om Nässjö kommuns gröna platser! Med en grön plats menar vi ett natur- eller grönområde i kommunen. Det kan vara allt ifrån en park, ett utegym eller en vildvuxen naturstig som bara du vet om. Vilka platser är viktiga för dig? Vi vill veta vilka gröna platser i Nässjö kommun som du tycker är värdefulla. Ditt svar kommer bidra till den framtida planeringen av natur- och grönområden och ge oss underlag till kommunens Grönstrukturplan.

Enkäten tar ca. 5 minuter att genomföra och är öppen till den 13:e augusti. 

Tack för att du väljer att bidra till en grönare kommun!

Frågor om e-tjänsten

Mirjam Alinder
mirjam.alinder@nassjo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa