Brinellgymnasiet - Anmälan om prövning

LÄS MER

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de kunskapskrav som finns i kursplaner eller ämnesplaner. Den som genomgår en prövning får ett betyg i det specifika ämne eller den specifika kurs som prövningen avser.

En prövning görs alltid på en hel kurs och innefattar flera steg. Därför är det viktigt att du omgående tar kontakt med den lärare som ska genomföra prövningen så du vet vilka olika moment som ingår. Information om vilken lärare som genomför prövningen meddelas via It´s Learning, så fort ansökan om prövning har beviljats av rektor.

Datum, tid och plats för prövningen får man veta genom It´s Learning ca 6 veckor innan prövningen ska äga rum, om du inte redan tidigare kommit överens med ansvarig lärare.

Prövning i ett teoretiskt ämne görs i första hand på en studiedag och tar ca 4–6 timmar att genomföra.

Prövning i ett praktiskt ämne delas upp på flera tillfällen, det gäller även vissa teoretiska ämnen där det ingår praktiska moment, som till exempel naturkunskap, fysik, kemi.

Ansökan om prövning i ett praktiskt ämne (t ex idrott) måste göras senast höstterminen i åk 3 för att kunna genomföras under vårterminen i åk 3.

 

Frågor om e-tjänsten

Samuel Korpegård
samuel.korpegard@nassjo.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
bukontoret@nassjo.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa