Anmälan eldning av byggnad

LÄS MER

Om du vill elda upp en byggnad måste du först anmäla det till miljöförvaltningen. Anmälningsplikten regleras i det 5 kapitlet, 15 §, avfallsförordningen (2020:614) 
Du måste anmäla skriftligt i god tid innan den planerade eldningen. Du får betala en timavgift enligt kommunens miljöbalkstaxa för handläggningen.

Du kan bara få tillåtelse att elda upp en byggnad av dessa två skäl:

  • Brandförsvaret behöver ett övningsobjekt.
  • Byggnaden är angripen av en aggressiv art av hussvamp

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa